Archief Hearewei |
Werkverschaffing 1950

Werkverschaffing jaren ’50.

Fan lofts nei rjochts:
4 (lyts mantsje) Roel de Haan.
6 (mei piip) Albert Schievink.
7 Sietse de Vries.
14 (de lêste, meast rjochtse) Pieter Hoekstra.
Bron: fam.Haitsma.

Heb je op- of aanmerkingen over dit archief-item? Maak dan gebruik van de onderstaande envelop!

*Vermeld altijd de titel van het archief-item in het onderwerp of het bericht.

Stuur dit naar iemand