Archief Sytzamaleane |
Jeugd en bewoners Sytzamaleane 9-9-1999

Op de foto 9-9-1999.

Op de voorste rij van links naar rechts: Dennis, Robert en Steven de Bruin.
Achterste rij: Evelien Bronger, Lise Hilgenga.

Allereerst iets over de naam: aan deVossleane op de plek waar fam. Marssum nu woont, heeft jaren lang een State gestaan van de fam. Van Sytzama.
Waarschijnlijk is de laatste van Sytzama getrouwd geweest met een Herema van Voss.
De nu nog bekende Vossleane heeft waarschijnlijk doorgelopen naar het Zuiden de Mieden in waar nu de Sytzamaleane is.

De bewoners anno 9-9-1999.
Op no. 17 de fam. Korver:
Hallo, wij zijn Elly en Rein Korver.
Wij wonen op no. 17( ons Paradijsje).
Wij komen van oorsprong uit Noord-Holland.
Wij wonen sinds 1995 in Friesland en vanaf 1998 in Tzummarum, hetgeen ons heel goed bevalt.

Op no.19 de fam. Hilgenga:
Op Sytzamaleane 19 wonen Jan en Eerte Hilgenga-Nieuwenhout en Maarten en Lise.
We zijn hier komen wonen in november ’95 met z’n vijven en waren daarmee de vierde bewoners van de Sytzamaleane.
Onze oudste zoon Michiel woont nu in Haulerwijk en werkt als trantportplanner.
Jan werkt bij TDG in Tzummarum, Eerte is lerares aan een basisschool in Franeker.
Maarten volgt een opleiding elektrotechniek aan de NHL en Lise volgt de opleiding assistent marketing en communicatie.

Op no. 21 de fam. De Vries.
Op no. 21 wonen Foppe en Eelkje de Vries.
Zij wonen sinds begin mei 1996 in hun nieuwe woning, na tijdelijk voor nood een paar maanden in de Johan Roordastrjitte gebivakkeerd te hebben.
Ze voelen zich al aardig thuis in Tzummarum.

Op no.23 : Sinds mei 1995 wonen Simon en Jannie Steenhuisen- van der Lei hier.
Simon is direkteur van de chr. basisschool de Schalmei in Tzummarum en Jannie werkt part-time aan dezelfde school.
Zij hebben 3 kinderen waarvan alleen Rimmer nog thuis woont.
Hij is 19 jaar en werkt als vrachtwagenchauffeur bij D.B.O. in Dokkum.
De fam. Steenhuisen is in okt.1985 in Tzummarum komen wonen en bewoonden toen 9 jaar de schoolwoning in de Buorren.

Op no. 27 woont de fam. De Bruin.
Het gezin bestaat uit vader en moeder en drie kinderen.
Op 9-9-99 woonden wij hier ongeveer 5 jaar.
Na jarenlang in Franeker gewoond te hebben, besloten we om naar een groter huis om te zien.
Daar dit binnen Franeker niet lukte, besloten we om een huis te laten bouwen.
Uiteindelijk hebben we voor Tzummarum gekozen om dat je hier nog een echte dorpskern hebt met winkels.
De keuze uit 2 scholen, een goed verenigingsleven, een sporthal en zelfs een zwembad en ga zo maar door.
We weten eigenhjk niets van de geschiedenis van de straat, alleen dat we zelf in het nieuwe gedeelte van de straat wonen.
Daarom wil ik jullie graag persoonlijk voorstellen.
Germ de Bruin ( hoofd van het gezin en tevens huisvader) is 44 jaar en geboren en getogen in Leeuwarden.
Later zijn ze in Franeker komen wonen.
Jelleke de Bruin-Miedema is 37 jaar, geboren in Harlingen en altijd in Franeker woonachtig geweest.
Na de middelbare school op 17 jarige leeftijd op de Rabobank in Franeker komen werken als administratief medewerkster.
Daar werkt ze nu nog steeds.
Alleen heet de bank nu Rabobank Noordwest Friesland en werkt ze op de afdeling clienten Service.
Samen kregen we 3 zonen.
Steven is 9 jaar, Dennis is 8 jaar en Robert is 7 jaar.
Alle drie zitten ze op “de Schalmei” en hebben het daar goed naar hun zin.
Ze zijn alle drie gote sportliefhebbers en zitten op voetbal en kaatsen.
Ze mogen graag in Tzummarum wonen en hebben veel vrienden gemaakt.

Op no.29 :
Hier woont fam. Bronger en wel vader, moeder, Anne en Evelyn.
Zij wonen nu 7 ½ jaar op de Sytzamaleane.
Daarvoor woonden zij 24 jaar op de Cecilia Benningastr. 27.

Op no.3l woont Marten de Haan.

Op no.24:
Sinds 1983 woont hier de fam. Smit.
Het gezin bestaat uit:
Berend; 44jaar oud en werkzaam als verpleegkundige en planner van dienstroosters bij de GGZ Friesland op de locatie Franeker.
Tineke ; 44 jaar oud en werkzaam bij de GGZ Friesland als parttimer in de verpleging.
Greetje; 19 jaar en als vierde jaars leerling tot zelfstandig werkend kok, werkzaam bij restaurant “de Gastronoom” in Harlingen.
Zij vindt uitgaan leuk en beoefent de sporten judo en jiu jitsu.
Rienk ; 16 jaar , zit in de eindexamen klas van de Mavo.
Werkt daarnaast nog in de supermarkt en is liefhebber van hardrock en beoefent eveneens judo en jiu jitsu.

Op no 26:
Yn 1982 binne Jelle Velsma en Loeki Kuperus nei Tsjummearum ferhuze, om’t Jelle yn 1980 by Nij Bethanië oan it wurk gien wie .
lt hûs is yn it foarjier fan 1982 casco delset en troch Jelle ôftimmere.

Op nr. 28:
Hier woont de fam. Lantinga.
Medio 1978 is er met de bouw van de woning begonnen.
De woning is casco afgeleverd en door ons zelf afgebouwd .
In maatt 1979 zijn wij vanuit Franeker hier komen wonen.
Op het moment dat wij hier kwamen wonen kregen we huisnummer 2a.
Na de bouw van diverse andere woningen werd ons huisnummer nog 2 maal gewijzigd, eerst in nr.6 en daarna in nr.28.

Aan de Sytzamaleane 33 : wonen Gerlof Bleeker [45 jr.] en Teatske Bleeker- Jouwersma [44 jr.] met hun kinderen Lena (9 jr.)en Aaltje (16 jr.)
Gerlof is agrarisch ondernemer en Teatske is invaljuf op de peuterspeelzaal.
Lena studeert dierwetenschappen aan de Wageninger Universiteit en Aaltje studeert SPW en HAVO in Leeuwarden aan het Friesland college.
In 1980 is de ligboxenstal + woning gebouwd.
Op nr. 30: woont Mevr. Hoogland.

foto: Bastiaan Klootwijk.

Heb je op- of aanmerkingen over dit archief-item? Maak dan gebruik van de onderstaande envelop!

*Vermeld altijd de titel van het archief-item in het onderwerp of het bericht.

Stuur dit naar iemand