Archief Swaerderwei |
Swaerderwei 22 Sixma-State

De boerderij links is de Sixma State.

Bewoners: Fam. Henk de Haan, daarvoor zijn vader Klaas de Haan, Romke de Haan, Willem Hoogerhuis, Jan Hayma en Willem Koning.
Deze boerderij is ook een oude stemplaats en heette “Groot Tania”.
De oude kaarten geven hieraan in tegenstelling met de kohieren de naam “Sixma” dit naar de in de 16 e eeuw wonende Tyts Sixma.

De 2 stemgerechtigde boerderijen waarvan er 1 stond aan de Tzummarumervaart en 1 een 100 ten oosten van “Groot Tania’ ten zuiden van de hoofdweg, zijn afgebroken.
Vroeger kwamen deze bewoners via en langs de Tzummarumervaart lopende landweg, “De sanderige wech’ op de Sytzamaleane.

Sixma-Terp.
Op de kaart van Eekhof ca. 1850 is even ten oosten van de Sixma-State de terp Sixmaterp aangegeven.
Na het jaar 1861, is over deze hoogte de weg van Tzummarum naar Minnertsga aangelegd, waardoor de oorspronkelijke terreingesteldheid rond deze state nogal gewijzigd werd, vooral na de lintbebouwing vanuit de bebouwde kom van Tzummarum.

Foto: G.Reitsma-Hogerhuis.

Heb je op- of aanmerkingen over dit archief-item? Maak dan gebruik van de onderstaande envelop!

*Vermeld altijd de titel van het archief-item in het onderwerp of het bericht.

Stuur dit naar iemand