Archief Spoarstrjitte |
1203 Loonbedrijf Zwager 1985

Loonbedrijf Zwager.

,,De Eendracht” nu loonbedrijf.

Werktuigencoöperatie opgeheven vanwege gebrek aan leden.

TZUMMARUM. De werktuigencoöperatie,,De Eendracht” in Tzummarum wordt opgeheven.
Douwe Zwager (57), de huidige beheerder, neemt de bedrijfsvoering vrijdag officieel over.
De leden hebben besloten de coöperatie op te heffen,omdat het ledental vergrijsde en nieuwe groei uitbleef.
Er waren nog maar twaalf leden bij de coöperatie aangesloten en het jongste lid was 57 jaar.

De laatste jaren zijn nog verwoede pogingen in het werk gesteld om nieuwe en vooral jonge leden bij de coöperatie te krijgen.
Dat lukte echter niet, integendeel, steeds meer oudere leden haakten af.
De basis werd uiteindelijk te smal voor ,,De Eendracht”, reden waarom tijdens een ledenvergadering is besloten om er een punt achter te zetten.

De werktuigencoöperatie ,,De Eendracht”werd in 1947 opgericht.
Het was een voorbeeld voor andere werktuigencoöperaties in Friesland.
In de eerste tien jaren na de oprichting floreerde het ledental van de ,,De Eendracht” vooral.
Daarna ging het langzaam bergafwaarts.
Wel was er meestal voldoende werk voor de onderneming, maar dat kwam vooral van niet-leden.

,,It is feitliken wol spitich”, vindt Douwe Zwager.
Wy draaiden hiel goed.
Yn sa’n koöperaasje binne de lêsten wat makliker te dragen en sa hie it fan my wol bliuwe kind.
Mar de boeren hawwe tsjintwurdich sels mear ark en se wolle harren net mear bine oan in koöperaasje.
De koöperative gedachte wurdt ommers rûnom hieltiden minder.
As jo lid binne, dan hawwe jo ferplichtings.

Douwe Zwager werkt al 27 jaar bij de werktuigencoöperatie in Tzummarum.
De laatste tin jaren fungeert hij als beheerder.
Hij zet ,,De Eendracht nu als een normaal loonbedrijf voort.
De vier werknemers van de coöperatie gaan mee over.
De nog resterende leden van ,,De Eendracht”krijgen hun ledenkapitaal uitbetaald.
Het is niet zeker of er ook nog vermogen kan worden uitgekeerd.
,,Der bliuwe yn elts gefal gjin skulden oer”, weet Zager.

L.C.25-11-1985

Heb je op- of aanmerkingen over dit archief-item? Maak dan gebruik van de onderstaande envelop!

*Vermeld altijd de titel van het archief-item in het onderwerp of het bericht.

Stuur dit naar iemand