Archief Skoalstrjitte |
5331

v.l.n.r. Teake Fokkema, Feitse H. Talsma, Maaike Talsma-Fokkema en mw. Fokkema en Martha Draijer-Kuiken.
De laatste was de vrouw van Jan Draijer en woonde aan de Skoalstrjitte waar deze foto is genomen.

Foto Lieuwe Herrema.

Heb je op- of aanmerkingen over dit archief-item? Maak dan gebruik van de onderstaande envelop!

*Vermeld altijd de titel van het archief-item in het onderwerp of het bericht.

Stuur dit naar iemand