Archief Sinaedawei |
1263 Sinaedawei Jaren 60

Tzummarum krijgt nieuwe fabriek: plastic-industrie.

De raad van Barradeel heeft zaterdag in een spoedeisende vergadering besloten tot de bouw van een industriehal te Tzummarum en deze hal te verhuren aan de „Empire” plastic-industrie van de firma Hiemstra en De Lange te Tzummarum.
De firma Hiemstra en De Lange is al enige tijd bezig met de fabrikage van plastic-producten.
Dit jonge bedrijf ontwikkelt zich gunstig en heeft goede „achtergronden”, zo deelde de burgemeester mee.
Om aan de vraag naar plastic-producten te kunnen voldoen Is het noodzakelijk, dat de productiecapaciteit belangrijk wordt vergroot en daarvoor is een flinke ruimte nodig.
De gemeente zal deze stichten; een hal met een vloeroppervlakte van 500 m².
De firma Hiemstra en De Lange krijgt de loods in huur met recht van koop.
De raad stelde zich unaniem achter het voorstel van b.en w.
Voor dit doel werd met de coöperatieve spaar- en voorschotbank te Tzummarum een lening gesloten.
Zoals bekend Is in Tzummarum al een confectiebedrijf van de firma Engel gevestigd.

Uit de L.C. 19 Nov. 1959.

Heb je op- of aanmerkingen over dit archief-item? Maak dan gebruik van de onderstaande envelop!

*Vermeld altijd de titel van het archief-item in het onderwerp of het bericht.

Stuur dit naar iemand