Archief Om it Oaljelân |
99

Om it Oaljelân

Dit olieland bestond vroeger uit 6 pondemaat kerkenland waarvan stond aangetekend dat bij scheiding van Tzummarum en Firdgum, het onder beheer en ten voordele van de predikant van Tzummarum komt.

Heb je op- of aanmerkingen over dit archief-item? Maak dan gebruik van de onderstaande envelop!

*Vermeld altijd de titel van het archief-item in het onderwerp of het bericht.

Stuur dit naar iemand