Archief Om it Oaljelân |
7952 Ir.W.D.Oosterbaan 70 jaar 1957

Ir.Wibren Oosterbaan zondag zeventig jaar

De man, die in de zwaarste jaren van de Friese boerenstand hem met hart en ziel gediend heeft, wordt morgen zeventig jaar,
Het is Ir, Wibren D. Oosterbaan van Sinada-state te Tzummarum,
Hij is in de crisis van 1931 tot 1939 voorzitter van de Friesche Maatschappij van Landbouw (in 1928 reeds bestuurslid) geweest, daarna voedselcommissaris van Friesland tot de Duitsers hem ontsloegen, daarna heroprichter van de Friesche Mij,
Daarbij was hij een bekend paardenfokker, die ook enkele bekende hengsten op zijn naam heeft staan, en tevens is hij voorzitter geweest van de afdeling Friesland van de NAK, de keuringsdienst voor Landbouwgewassen.
Nog leeft hij volop mee met de paardenfokkerij.
Hij is voorzitter van de afdeling Friesland van het NWP en hij is zeker een van degenen, die hun stempel op het Bovenlandse paard zetten in het noorden van Nederland.

Ir, Oosterbaan wilde oorspronkelijk bokser worden, doch zijn ouders stuurden hem te ,,leren”.
Hij ging naar de Franse school in Franeker, toen naar de hbs in Leeuwarden en liet zich vervolgens inschrijven als student te Wageningen.
Hij behoorde tot een generatie studenten, die later grote invloed op het landbouwleven in Nederland heeft gekregen,
Hij leefde ook nog in een tijd, dat men in Wageningen nog niet pretendeerde alles te weten en daarom ging hij ook nog een jaar studeren in Duitsland.
Zijn loopbaan begon bij het onderwijs,
Zo was hij eerst verbonden aan de rijkslandbouwwinterschool in Groningen en daarna werd hij directeur van een soortgelijke school te Zutphen.
Toen hij dertig jaar was kwam de ouderlijke boerderij vrij en toen zag hij de kans om de droom van zijn jongensjaren te verwezenlijken.
Na de oorlog is Ir. Oosterbaan nog voorzitter geweest van de Friesche Mij.
Vele boeren denken met heimwee terug aan de tijd, dat hij met wijlen dr. J.B. van der Meulen leiding gaf aan de organisatie.

L.C. 14-12-1957
Bron: L.S.H.

Heb je op- of aanmerkingen over dit archief-item? Maak dan gebruik van de onderstaande envelop!

*Vermeld altijd de titel van het archief-item in het onderwerp of het bericht.

Stuur dit naar iemand