Archief Om it Oaljelân |
7334 06-08-1994

Onder foto: Jaren kweken heeft bollenkweker Anne Oosterbaan van de Syaeda-state in Tzummarum uiteindelijk de zwarte tulp opgeleverd.

OPENHEID ROND DE ZWARTE TULP

Tzummarum – Normaal kent klooster Sinaeda in Tzummarum een besloten karakter.
Experimenten zijn er volop, maar over de precieze achtergronden blijft een stilzwijgen bestaan.
Over de zwarte tulp van Sinaeda zal evenwel eindelijk een boekje worden opengedaan.

,,It is de swartste, dy’t der oan ’t nota is”, zegt bollenkweker Anne Oosterbaan van de Sinaeda-state.
Jaren experimenteren heeft hem uiteindelijk de zwarte tulp opgeleverd.
Een kunststukje, want deze kleur komt in de natuur normaal niet voor.
Via verdeling is het Oosterbaan uiteindelijk gelukt.

Vanmdddag geeft Oosterbaan zijn geheimeimen over de zwarte tulp prijs.
In het kader van de Nationale Bollendag staat Sinaeda-state een middag open voor belangstellenden.
,,It is my eins yn ‘e mage splitst. It is net sa dat ik der om frege ha. Je wurde oanwiisd en dat moatte jo sjan as in eare”, zegt Oosterbaan.
Zijn bedrijf is het enige dat op de Nationale Bollendag in Friesland open is.

Synaeda-state is een akkerbouw bedrijfvan 70 hectare groot.
Sinds 1987 is het bedrijf actief in de bloembollenteelt.
Ieder jaar reserveert Oosterbaan daarvoor zo’n 7 hectare.
Maar het gaat hem niet zo zeer om de kwantiteit, als wel om de kwalliteit.
,,Ik wol foaral kleurspesjaliteiten.”

,,Ik hâld derfan om dingen te ûntwikkeljen, dy’t der noch net binne”, licht Oosterbaan toe.
De zwarte tulp was voor hem zo’n uitdaging.
,,Dan ha je wat nijs en dêr is wol fraach nei.
Yn blomstikken foar begraffenissen bygelyks.”
Klooster Sinaeda dankt zijn roem ook aan de paardenfokkerij en eerder de rundveefokkerij.
Friese paarden zijn nog immer op de state te vinden.
En pauwen, Want ook daar ziet Oosterbaan sinds enkele jaren een uitdaging in.
Hij denkt dichtbij Resultaat te zijn.
,,As jo wat bysûnders sykje, dan kin dat yn alle takken wol.”
06-08-1994

Heb je op- of aanmerkingen over dit archief-item? Maak dan gebruik van de onderstaande envelop!

*Vermeld altijd de titel van het archief-item in het onderwerp of het bericht.

Stuur dit naar iemand