Archief Om it Oaljelân |
5193 Anne Oosterbaan Tzummarum gouverneur Lions

ANNE OOSTERBAAN TE TZUMMARUM GOUVERNEUR LIONS

Stadskanaal – Een van de drie gouverneurs, die zaterdag op de nationale conventie van de service organisatie Lions Internationaal te Stadskanaal zijn gekozen, is de landbouwer- veefokker Anne Oosterbaan (43) van Tzummarum.
De heer Oosterbaan was de enige van de drie, die alle stemmen op zich verenigde.
Hij wordt gouverneur van het district Noord- West, dat de provincies Friesland, Noord Holland en Zuid Holland omvat.
Als zodanig volgt hij de Amsterdamse advocaat mr. J.A.M. Smits op.

In de Lions-organisatie is ons land verdeeld in drie districten, elk geleid door een jaarlijks te kiezen gouverneur, die de leiding heeft van alles, wat zich in een dergelijk district in dat jaar afspeelt, daarin bijgestaan door een kabinet van deskundigen op allerlei terrein.
De heer Oosterbaan is lid van de op 22 februari 1973 opgerichte Lionsclub Franeker-Harlingen.
Hij is een vooraanstaand veefokker en ontvangt jaarlijks op zijn Synaeda-State te Tzummarum zeker 2000 belangstellenden uit de hele wereld, die interesse tonen voor zijn fokresultaten.
De heer Oosterbaan zegt, dat het Lions-werk hem bijzonder aanspreekt en dat hij zich in het komende jaar helemaal wil inzetten, zo zeer zelfs, dat hij eventueel dit jaar van de keuring wegblijft.
Het gouverneurswerk is zeer tijdrovend, maar, aldus de heer Oosterbaan, ik doe het graag, want het is erg belangrijk, om zo je medemens. zo mogelijk onopvallend, maar wel doeltreffend, in de meest uitgebreide zin te kunnen helpen.

uit L.C. 31-05-1976

INMEMORIAM 24-03-2015

Anne Oosterbaan

Succesvol veefokker en doordouwer
Kreeg hij iets in zijn hoofd, dan kreeg hij het voor elkaar. Oud-landbouwer, veefokker, veredelaar, paardenfokker en doordouwer Anne Oosterbaan uit Tzummarum was 82 toen hij op 24 maart overleed.

Anne Oosterbaan verstond de kunst zijn ideeën succesvol in de praktijk te brengen. Of het nu om koeien, schapen, paarden of tulpen ging. Met de blik vooruit, een scherp oog en nooit klagen, stak hij nogal eens met zijn kop boven het maaiveld-uit.

Oosterbaan kwam in Pingjum ter wereld in een boerengezin. Als enigst kind kreeg hij alle kans zich te ontwikkelen: na de basisschool in Tzummarum – ze verhuisden in de oorlog naar een boerderij in Klooster-Lidium – vertrok hij naar Leeuwarden om daar, vanuit het huis van zijn pake, de Rijks Hogere Burger School (RHBS) te bezoeken. Erna voltooide Oosterbaan de landbouwschool in Groningen. Toen wilde hij ,,met de fuotten yn ‘e klaai”. Fietsen door Europa met maten, dat deed hij graag in zijn jonge jaren. Terug in Friesland vond hij zijn donkerharige schone uit Ferwert: Sietske Koopmans. Zij zag in hem een klasse, supercorrecte en Wijze man in heel zijn wezen. Nooit stelde hij haar teleur.

Ze trouwden in Ferwert: het boerengezin en het fabrieksgezin kwamen samen. Ze kregen twee dochters en vele jaren later nog eens twee kleindochters. Ze vestigden zich op Synaeda State even boven Tzummarum. Oosterbaan was sinds zijn jeugd bezig met veredelen, kruisen en fokken. Met de beste ging hij verder. Het fokken was hem ook met de paplepel ingegoten. Hij had oog voor het paard met de meest zwevende draf, richtte het stamboek op van het Fries- Hollandse ras (koeien) en hij stond aan de basis van de Texelse-Blauwe.

De veefokker won alle prijzen voor zijn veestapel die er maar te winnen waren. Een zwaar auto-ongeluk zette zijn leven midden jaren zestig volledig op zijn kop. Zijn heup raakte daarbij zo beschadigd dat lopen erna amper ging. De boer die gewend was dag en nacht te ploegen, melken, te voeren en verzorgen moest noodgedwongen zijn bakens verzetten. Daarbij legde hij grote veerkracht aan de dag. Eind jaren zeventig begon hij met het fokken van Friese paarden, zijn dochter en later een kleindochter zoog hij mee in zijn passie. Hij zag in de paarden de elegantie, uitstraling en allure. Ook in dit metier bleek hij niet onverdienstelijk.

Rond 1984 stopte hij met de veehouderij en legde hij zich toe op het kweken van tulpen. ,,Hy fûn it geweldich in hiele nije wrâld te ûntdekken, nije minsken te moetsjen”, zegt zijn dochter Anke.

Hij wist een plek te verwerven tussen de Noord-Hollandse bloemenkwekers. Twintig nieuwe tulpensoorten ontwikkelde Oosterbaan, waaronder de Synaeda King tulp die nog altijd succesvol naar China geëxpor teerd wordt.

Ook maatschappelijk was hij veelbewogen. Hij richtte de serviceclubs Ronde Tafel Harlingen 101 en de Lionsdub Franeker-Harlingen op. Los van de gezelligheid vond hij het heel interessant met mensen om te gaan die hele andere beroepen hadden dan hij.

Twee jaar geleden werd hij voor het eerst getroffen door een hersenbloeding. Daar kwamen in de loop van de tijd nog enkele bij. Hij kampte als gevolg ervan met geheugenverlies, maar klagen deed hij nooit. Het afgelopen jaar woonde Oosterbaan in de Westerpoort in Franeker waar hij onlangs stierf. Vanuit zijn geliefde Syriaeda State werd hij naar het crematorium gebracht. Geheel in stijl vergezeld door vier van zijn beste Friese paarden.

MARSCHA VAN DER VLIES
uit L.C.2015

Heb je op- of aanmerkingen over dit archief-item? Maak dan gebruik van de onderstaande envelop!

*Vermeld altijd de titel van het archief-item in het onderwerp of het bericht.

Stuur dit naar iemand