Archief Om it Oaljelân |
435 Jaren 70

Op de zgn. “Oosterbaanpôlle” stond vroeger een stemgerechtigde boerderij, zonder verdere benaming.

Heb je op- of aanmerkingen over dit archief-item? Maak dan gebruik van de onderstaande envelop!

*Vermeld altijd de titel van het archief-item in het onderwerp of het bericht.

Stuur dit naar iemand