Archief Om it Oaljelân |
1346 Sinaedawei Jaren 30

Van alle molens rond Tzummarum is de geschiedenis bij ons wel bekend, maar niet van deze molen.

Molen stond westelijk van de boerderij van Oosterbaan.
Afgebroken tussen 1950-’60.
Op deze plek staat nu een kleine zgn. Amerikaanse windmolen..Op achtergrond is de gasfabriek.nog te zien.

Geschiedenis

Bemaalde de polder 1 (ca. 50 ha).
Eigenaar Ir. W. Oosterbaan, Tzummarum.
Er was een benzine-hulpmotor aanwezig.
De molen stond jarenlang met één roede, was “in 1944 zeer vervallen, in april 1950 ontwiekt en ontredderd”.
Bron: archief Ten Bruggencate.

Aanvullingen

NB Op de kadasterkaart 1811-1832 staat hier een molen met vierkant grondplan.
Dat was dus waarschijnlijk een spinnenkop als voorganger.
kadaster 1811-1832 Minnertsga sectie D (blad 3) nr. 412
Jan Valkenier, koopman
gebouwd 1832
verdwenen 1950 of later gesloopt
type Muonts / Monniksmolen
aandrijving Windmolen
functie Poldermolen
status verdwenen

Constructie

romp Vierkante ondertorenkenmerken Houtengedekt, geteerde kap kruiwerk Zetelkruier vlucht/ rad 12 m inrichting Vijzel 1 m opv. h.
Red. Oud Tzummarum Wietse Leistra

Heb je op- of aanmerkingen over dit archief-item? Maak dan gebruik van de onderstaande envelop!

*Vermeld altijd de titel van het archief-item in het onderwerp of het bericht.

Stuur dit naar iemand