Archief Jel Rinckesstrjitte |
Jeugd Jel Rinckesstrjitte 9-9-1999

Op de foto:9-9-1999
Van links naar rechts: Dylan Stoof, Graciella Geertsma met haar zusje Sietske Santema en Daarvoor hun broertje Ryckele Geertsma, Jetty Westra met haar buurmeisje Femke Kikstra, Taede Westra en zijn zusje Mirte Westra, Patrick Stoof.

Op de foto ontbreken: Peter Bouma, Gerard Hoitinga, Gerda Kuiken, Sientje en,. . Leendert Looinga, Inge Knops.

Foto: Bastiaan Klootwijk. Jel Rinckesstriitte Wie was Jel Rinckes?
Er is weinig bekend over deze vrouw.
Het enige wat we er van weten is dat Jel Rinckes mater (moeder) van het klooster Bethanië was waar nu Lootsma, Feenstra en Bleeker wonen, daar heeft het klooster vroeger ongeveer gestaan.
De Jel Rinckesstrjitte begint bij nr. 2 waar nu onze huisartsen P.Hardijzer en C.Rolf hun nieuwe praktijk hebben.
Dit gebouw is in 53/54 gebouwd en diende als chr. Kleuterschool.
In 1988 is de kleuterschool verkocht aan Johannes en Anna Haakma.
Johannes is op 24 juli 1989 begonnen met het verbouwen van de school, hij toverde deze om in een prachtig woonhuis.
De fam. Haakma heeft hier van26 april 1990 t/m december 1998 gewoond.
Het huis werd verkocht aan de huisartsen die het op hun beurt weer helemaal hebben verbouwd tot een ideale praktijkruimte.

De Jel Rinckesshjitte bestaat verder uit 5 bejaardenwoningen huisnummers 1t/m 12.
Er staan 16 eensgezinswoningen, deze nrs zijn nr. 3 t/m 35.
Rond 1970 zijn ze hier begonnen met bouwen, voorheen waren er weilanden en sloten.
De straat lopend vanaf de Buorren in zuidelijke richting aan de westzijde van “Nij Bethanië” werd Cecilia Benninghastrjitte genoemd, om praktische redenen stelt de commissie voor dit gedeelte van de C.Benninghastrjitte alsmede het nieuw aan te leggen gedeelte Jel Rinckesstrjitte te noemen.
Voor het oostelijke gedeelte blijft de naam C.Benninghastrjitte gehandhaafd.

Wie wonen er:
3 van de 5 bejaardenwoningen zijn bewoond door bejaarden, de overige twee worden bewoond door jongeren.
Dan krijg je een 2 onder1 kap woning en nog een 3 onder 1 kap woning het laatste gedeelte van de straat wordt voornamelijk door alleenstaanden bewoond.
Een halfjaar geleden is er een huis gesloopt, dit om de straat een beter aanzicht te geven, als alles gereed is kunnen de bewoners de woning kopen.
Verder woont het erg goed in deze straat.
Geschreven door Jannie Hoitenga.

Heb je op- of aanmerkingen over dit archief-item? Maak dan gebruik van de onderstaande envelop!

*Vermeld altijd de titel van het archief-item in het onderwerp of het bericht.

Stuur dit naar iemand