Archief Hoarnestreek |
Hoarnestreek 3

Foto W.Leistra

Hoarnestreek 3.

Dit boerderijtje is in de plaats gekomen van de oude vooreind van de Pôllepleats.
Hier is toen een nieuw boerderijtje voor in de plaats gekomen gebouwd door Teakele Swart.
Bewoond door de Fam.Lieuwe Wassenaar en later door Minne en Loekie Wassenaar.

Deze weg is van oorsprong een oude zeewering uit de middeleeuwen.
De kleiweg is in 1915 een grindweg geworden, dus verhard.
Dat was ook wel hard nodig,want in de droge zomer was het mede door het vele gebruik van boerenwagens met paarden een enorme stuivende rijweg en in natte perioden haast onbegaanbaar.
Bij hoge waterstand stond hij zelfs onder water.
De kinderen liepen dan naar school in Tzummarum over de z.g.waterdammen,een wat hogere waterschapskering.

Heb je op- of aanmerkingen over dit archief-item? Maak dan gebruik van de onderstaande envelop!

*Vermeld altijd de titel van het archief-item in het onderwerp of het bericht.

Stuur dit naar iemand