Archief Hoarnestreek |
Hoarnestreek 1 Noorderhoeve

De Noorderhoeve Hoarnestreek. Deze boerderij is gebouwd omstreeks 1864-1865 door fam. W. Koning.
Foto fam. Koning, deze hoeve is voor de 2e oorlog afgebrand.

BOERENBOELGOED
te
Tzummarum

De Notaris H.de Koe te Sexbierum zal Donderdag 14 Maart 1901, ’s morgens 9 uur,op de Noorderhoeve onder Tzummarum á contant bij boelgoed verkopen:
1. LEVENDE HAVE, bestaand uit 18 Hoornbeesten,te weten: 6 kalve koeien, 2 vette koeien, 6 kalve en melke rieren en 4 hokkelingen, waaronder 1 stier,eenige jone kalveren, 7 paarden, waarvan 3 mak en bereden en waaronder 1 twenter en 1 enter. Eenige volle en gelde schapen, 19 kippen en 1 haan.
2. BOERENREEUW en GEREEDSCHAPPEN, hoofdzakelijk bestaande in: kapwagen, arreslee, nette sleeptrog met dissel en stokken bokkenwagen, gereiden en hoofdstellen, waarbij 1 stel dubbele (nieuw), 4 hooiwagens, 6 karren,Amerikaanse ploeg,Sack’s Amerikaanse ploeg, Sack’s ploeg (met twee en drieschaar, vorenploeg, grubber en extirpatorscharen), vorenploeg, ondergrondsploeg, extirpator, 3 tweepaardseggen, waaronder 1 ijzeren, 2 eenpaardseggen, voreneg, tuineg, kettingeg, eggenwagen en slepen, landrol, tuinrol, schoffelmachine,,, Planet” wiedmachine, pulverisator, karnmolen, zwengelmachine, aardappelsnijmachine, stroohakselmachine, koekmolen, koolzaazaaimachine (5 rijig), koolzaaddorschkleeden, graanwinde met zeeftoestel, aardappel en graanzeven, 5 roepelbanken, aardappelwaschbak, stookpot, aardappelmaat, aardappel- en boonstokken, hooizaag, -roede en lep, kleine snijselbank, mestkruiwagen en planken, voerkisten, houten en ijzeren troggen, slijpsteen, paardetuig, touwwerk, evenaars met schalen en gewichten, vorken schoppen, verder kooldorschgereedschap, harken, griepen, wagenwip, koekettingen en klauwen, zakken, bakken, kisten, emmers, melkbussen enz.
Voorts POOTAARDAPPELEN: p.m. 62 H.L.Magnum Bonums, p.m. 70 h.l.nieuwe gekruiste Jammen en p.m. 45 H.L. Bruintjes.
Op de Zathe zal gelegenheid zijn tot stalling van Paarden.

Uit de Leeuwarder Courant.

Heb je op- of aanmerkingen over dit archief-item? Maak dan gebruik van de onderstaande envelop!

*Vermeld altijd de titel van het archief-item in het onderwerp of het bericht.

Stuur dit naar iemand