Archief Hoarnestreek |
Harkema State tegenwoordig

Harkema State tegenwoordig.

Verkoping Harkema.
Isaak Telting, Notaris te Franeker, hiertoe gecommitteerd door de Regtbank van Eersten Aanleg, zitting houdende te Leeuwarden, zal ten overstaan van het vredegeregt van het Kanton Franeker op Zaterdag den 18 Augustus 1821, des namiddags ten twee uren, ten huize van Sikke la Fleur, kastelein te Tzummarum, bij de eindelijke toewijzing, in het openbaar, bij opbodgeld, aan de meestbiedenden verkoopen:
a. Een heerlijke Zathe, genaamd Harkema State, gelegen onder Tzummarum, door Jan Everts Siderius gebruikt, groot naar naam en faam 29 bunders 39 roeden 49 ellen en 16 palmen (80 pondematen) met de uitmundende daarop staande Huizing en Schuur, gequoteerd no 115, Hoving en Plantagie, onder welke Zathe behooren 5 bunders 14 roeden 41 ellen ? palmen (14 pondematen) Weiland, zijnde overgens Bouwland. Waarop geboden is tegen de 36 Roeden 74 ellen 16 palmen f 216:00 (f.216.000) b. Eene heerlijke Zathe, gelegen onder Tzummarum, mede door Jan Everts Siderius gebruikt, groot naar naam en faam 27 bunder (73½ Pondematen), waarvan 3 bunders 49 roeden 74 ellen 36 palmen (9½ Pondematen) weiland , zijnde overgens bouwland, waarop eene in het vorig jaar nieuw gebouwde Huizing en Schuur, waarop geboden is tegen de 36 roeden 74 ellen 36 palmen f.221: 00 (221,000)

l.c. aug. 1821.

Heb je op- of aanmerkingen over dit archief-item? Maak dan gebruik van de onderstaande envelop!

*Vermeld altijd de titel van het archief-item in het onderwerp of het bericht.

Stuur dit naar iemand