Archief Hoarnestreek |
Atsma-Sate zo het was

Hoarnestreek 5 “Atsma-Sate” Vroeger had dit de naam “Alma-State” Fam. W.Wassenaar, Fam.J.Wassenaar, Fam.W.Wassenaar, Fam.P.Elsinga,R.D.Jensma en daarvoor L.Fopma Bonnema.

Boerenboelgoed te Tzummarum.

Notaris G.D.Boswijk te Sexbierum zal op Donderdag 19 Maart 1925,des voorm.9 uur, ten verzoeke van den heer R.D.Jensma op “Atsma Zathe” a.d. Hornestreek onder Tzummarum,à contant bij boelgoed verkoopen:
1 LEVENDE HAVE. Een jong gezond, melkrijk BESLAG RUNDVEE, bijna alle ingeschreven in de Stam-en Jongvee-registers van het Friesch Rundvee Stamboek ; op melkopbrengst en vetgehalte onderzocht volgens de voorschriften van genoemd Stamboek en blijkens onderzoek in Dec.j.l. met uitzondering van 2 dieren, allen vrij van T.B.C., als: 13 melke en drachtige koeien, 2 vette koeien, 1 gust rier en 2 hokkelingen.
2 Voorts: 6 beste Landbouwpaarden, als 12 Schapen , 1 Ram en 6 Loopeenden.
3 Boerenreeuw en Gereedschappen, als: barouchette met gereid, hoofdstel en jaaglijn, 4 hooiwagens, 4 aardkarren, gecomb.hooihark-schudder, aardappelsorteerder, met 7 zeven, wiedmaschine met 3 stel schoffels en schutrollen, ploegen, eggen, bascule met gewichten, graanwinde, gierpomp, Sachs-zaaimaschine, kafbak, bietensnijder, kret met planken, koehuisbank, enz.
4 Een groote klamp puik gewonnen Hooi en dito ingekuild Bietenloof.
Bezichtiging van het vee uitsluitend Maandag 16 Maart en Dinsdag 17 Maart van 9-3 uur.
Geen gelegenheid tot stalling.
l.c.Maart 1925.

Heb je op- of aanmerkingen over dit archief-item? Maak dan gebruik van de onderstaande envelop!

*Vermeld altijd de titel van het archief-item in het onderwerp of het bericht.

Stuur dit naar iemand