Archief het Spoor |
348 N.T.M.

Na 1936 is er nog wel reizigersvervoer geweest op de lijnen van de NFLS.
Vanaf 28 mei tot 1 december 1940 is er door de Nederlandse Tramweg Maatschappij een tijdelijke tramdienst geweest in verband met het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog.
Materieel van de NTM onderhield toen een beperkte dienstregeling op het traject Leeuwarden-Dokkum en Stiens-Tzummarum.

Heb je op- of aanmerkingen over dit archief-item? Maak dan gebruik van de onderstaande envelop!

*Vermeld altijd de titel van het archief-item in het onderwerp of het bericht.

Stuur dit naar iemand