Archief het Spoor |
340 De afslag jaren 30

Op het dak staat Export. Medard.Verheylesonne Tzummarum Friesland. Deze Belgische firma zorgde er voor dat de aardappelen uit deze streek geëxporteerd werden. Thijs Spoelhof was hier lang de grote man.

Rond 1930 werd bij het veilingterrein nog een aardappelsorteerloods gebouwd door de heer M.Verheulesonne uit Waereghem (Belgie).
De aanvoer van aardappelen op de veiling is in die tijd-crisisjaren-al flink op z’n retour.

Het jaar 1950 is het eerste jaar dat er in het geheel geen veilingen worden gehouden.
Maatregelen i.v.m. de aardappelmoeheid zijn hiervan de directe oorzaak.
Maar ook de achteruitgang in het aantal aardappelverbouwers en de emigratie spelen mee.
In april 1951 komen de overgebleven resterende 60 leden van de veilingvereniging nog eens bijeen.
Deze keer om te besluiten tot opheffing van de vereniging.
Men besluit dan ook om de veilingkisten, de bascule, de planken, de schammels, de zeven en al de andere materialen van de vereniging te verkopen onder de leden.

In 1951 wordt het laatste geld van de vereniging verdeeld onder de leden.
Laatste voorzitter is Jacob F. de Vries, die deze functie 25 jaar waarnam; laatste secretaris is Jan Haima, die zelfs al ongeveer 30 jaar in functie was.
Na 50 jaar was er een einde gekomen aan “De Afslag”

P.S.
Nog een krantenartikel dat zijdelinks verband houdt met “De Afslag”, uit het jaar 1907.
De in het artikel genoemde kaatsvereniging “Dirk de Zee” was gedurende vele jaren in aktief naast VVV. En genoemd naar een van de Tzummarumer kasteleins in de 19e eeuw.

21 juli 1907: TZUMMARUM.
Donderdag werd de jaarlijksche ledenwedstrijd van de kaatsvereniging “Dirk de Zee” alhier gehouden op het afslagterrein bij het station.
Mooie prijzen waren uitgeloofd en een flink, doch niet te groot aantal kaatsers, nam aan de partij deel.
Toch was er van belangstelling van de zijde van het publiek weinig te merken.
Zeer zeker moet dit voor een aanzienlijk deel geweten worden aan de ruwheid van het weer.
Genoemd terrein ligt geheel open voor den noordenwind en die maakte het verblijf daar hoogst onaangenaam.
In weerwil van, misschien wel tengevolge van de koude, werd er ferm gespeeld.
De eerste prijs, drie fraaie barometers, werd behaald door T.Groendijk, T.Sijbesma en P.de Groot, de tweede, drie rooktafeltjes, door B.Visser, F.Schiphof en J de Beer, de derde drie inktstellen, door J.Dijkstra, S. Postuma en J.Tuinhof. De partij werd opgeluisterd door muziek van Cresendo.
Bij de prijsuitdeling ten huize van N.Miedema werden de aanwezigen aangenaam bezig gehouden door den declamator Stap van Beegum.

Jacob Lautenbach 1999.

Heb je op- of aanmerkingen over dit archief-item? Maak dan gebruik van de onderstaande envelop!

*Vermeld altijd de titel van het archief-item in het onderwerp of het bericht.

Stuur dit naar iemand