Archief het Spoor |
1876 Boelgoed 1903

Het Station 1903.

Boelgoed van materialen enz.op het Stationemplacement te Tzummarum.

De Notaris H.de Koe te Sexbierum zal Donderdag 7 April 1904 smorgens 10 uur , op het Stationsemplcement te Tzummarum, voor de Heeren Brouwer en Bijlsma bij boelgoed verkoopen:Eene partij Aannemersmaterialen, nagenoeg alles in beste toestand en gebruikt bij den aanleg van den Locaalspoorweg, als 300 damposten, hout en paalwerk, afkomstig van 3 volkskeeten, kalkmolen, enige kruiwagens, kruiposten enz. enz.

Heb je op- of aanmerkingen over dit archief-item? Maak dan gebruik van de onderstaande envelop!

*Vermeld altijd de titel van het archief-item in het onderwerp of het bericht.

Stuur dit naar iemand