Archief het Spoor |
1323 Toespraak Wietse Hoekstra

P E R S B E R I C H T
Tzummarum, .. juni 2005

DOKKUMER LOKAALTSJE HERRIJST IN TZUMMARUM
Op zaterdag 9 juli 2005 om 14.00 uur wordt bij het voormalig station in Tzummarum een verwijsbord onthuld dat aandacht vraagt voor de historie van It Dokkumer Lokaaltsje.
Aanleiding daartoe is het gereedkomen van de aankleding van het stationsgebied.
De onthulling wordt verricht door Wietse Hoekstra van Minnertsga, auteur van het boek “Verloren Sporen”.

Verwijsbord, film en maquette
In het najaar van 2003 werd het voormalige treinstation van Tzummarum na een grondige restauratie geopend en als bedrijfsruimte in gebruik genomen.
Ook het bij het station behorende retiradegebouwtje werd gerestaureerd en doet nu dienst als toeristisch informatiepunt.
In de afgelopen maanden heeft de toeristische aantrekkelijkheid van het gebouwtje een be-langrijke impuls gekregen: uit oude beelden werd door Bjinse van der Zwaag een film over de historie van It Dokkumer Lokaaltsje samengesteld die permanent in de Retirade te zien is.
Tevens werd het gebouwtje voorzien van een maquette van het voormalige stationsemplace-ment van Tzummarum, gemaakt door Jacob Roorda.
In deze maquette staat een origineel modeltreintje uit 1902, gemaakt door Pierre de Wispleae-re.
De spoorlijn, waaraan het station van Tzummarum lag, maakte deel uit van de Noord Friesche Lokaal Spoorwegmaatschappij, beter bekend als “It Dokkumer Lokaaltsje”.
Deze lijn is al lang opgeheven, maar wie op het perron van Tzummarum staat, waant zich terug in het verleden.
Om de vroegere ambiance te completeren is het stationsgebied onder meer voorzien van een seinpaal, een Andreaskruis en oude lantaarns.
Aan de gevel van het station hangt een “antiek” reclamebord.

Retirade Rit
Ter gelegenheid van de onthulling uur wordt een fietstocht georganiseerd, die vanaf het Reti-radegebouw naar het monument voor de haringvissers bij Koehool voert en van daar naar de Yeb Hettinga Skoalle in Firdgum.
Deelnemers aan de fietstocht krijgen bij het monument voor de haringvisser informatie en een “flaubyt” en in de Yeb Hettinga Skoalle een kopje koffie of thee.
De onthulling van het bord en de start van de Retirade Rit wordt opgeluisterd door leden van Muziekvereniging De Bazuin.
Deelnemers kunnen zelf bepalen wanneer ze starten; het kan vanaf het moment dat het bord onthuld is tot 15.30 uur.
De totale lengte van de tocht is 9 km, een traject dat ook wandelend goed te doen is.
De deelname kost € 2,– per persoon.
De Oudheidkundige Vereniging Barradeel heeft gezorgd voor de aankleding van het stations-gebied.
De activiteiten rond de onthulling van het bord worden door deze vereniging en de Vereni-ging Dorpsbelang Tzummarum-Firdgum gezamenlijk georganiseerd.

Heb je op- of aanmerkingen over dit archief-item? Maak dan gebruik van de onderstaande envelop!

*Vermeld altijd de titel van het archief-item in het onderwerp of het bericht.

Stuur dit naar iemand