Archief het Spoor |
105 mv. J. Terpstra-Dijkstra

Voormalig stationsgebouw Tzummarum wordt bedrijfsverzamelpand:
Hoe mevrouw Terpstra de sloop van dit gebouw voorkwam.
Friesch dagblad – Randy Liedelmeijer – 6 dec 2003 ,,Schitterend”, zegt Jetske Leunstra-Terpstra terwijl ze haar ogen goed de kost geeft in het voormalige stationsgebouw in Tzummarum. Ze heeft goede herinneringen aan het oude stationnetje. Hier woonde ze als kind met haar moeder en de andere kinderen. ,Kijk, die deur”, zegt ze ineens, ,,precies zoals vroeger.” Ze was erbij, de negentigjarige mevrouw Terpstra, de laatste huurster van het voormalige stationsgebouw. Ze zag met eigen ogen hoe Commissaris van de Koningin Nijpels het gerestaureerde stationsgebouw heropende. Inmiddels woont ze in zorgcentrum Nieuw Mellens in Leeuwarden, maar van 1957 tot 2001 woonde ze in het voormalige stationsgebouw. De laatste twintig jaar alleen. In 1998, toen er sprake van was dat mevrouw Terpstra het stationsgebouw moest verlaten, zei ze in een interview met het Friesch Dagblad : ,,Alleen de koningin krijgt me eruit.” In 2001 was het toch zover: ze kon niet meer alleen wonen.,,We kwamen hier in 1957, toen onze vader overleed”, verhaalt een van de dochters, Renske Terpstra. Via de gemeente kwam het vaderloze gezinnetje met nog jonge kinderen in het stationsgebouw te wonen, dat voor een deel in gebruik was bij een andere familie. ,,Luxe was het niet, hoor”, benadrukt Jetske Leunstra. In 1977 kwam het gebouw in handen van de gemeente Franekeradeel, die het aankocht ,,eigenlijk om het te slopen”, bekende burgemeester Haveman. Mede dankzij haar standvastige houding kon mevrouw Terpstra er blijven wonen en zolang zij er woonde, bleef iedereen met zijn handen van het stationnetje af. Commissaris van de Koningin Nijpels zei het gisteren hardop: ,,Was u hier niet zo lang blijven zitten, dan was het gebouw allang weg geweest.” Stichting Doarp en Bedriuw Fryslân (DBF) zag eind jaren negentig wel brood in het stationsgebouw. DBF was juist bezig om oude, historische gebouwen op te kopen, te renoveren, in te richten als bedrijfsverzamelgebouwen en te verhuren aan kleinschalige bedrijven. DBF is op dezelfde wijze bezig in de Factorij in Franeker en in het gelesteenstjesgebouw van Nooitgedagt in IJlst. De restauratie kostte zo’n 800.000 euro.

Heb je op- of aanmerkingen over dit archief-item? Maak dan gebruik van de onderstaande envelop!

*Vermeld altijd de titel van het archief-item in het onderwerp of het bericht.

Stuur dit naar iemand