Archief het Spoor |
104 jaar 1913

Tzummarum.

Onze stationschef, de heer E. Wilmink, wordt in den loop dezer maand overgeplaatst naar Hoofddorp.
Gedurende de tien jaren van zijn verblijf hier heeft hij zich doen kennen als een ambtenaar, die zijn positie tegenover het reizend publiek volkomen begreep.
Zijn ondergeschikten achten hem hoog en als particulier heeft hij zich veler vriendschap verworven.
Zijn opvolger is de heer Wessels, thans chef te Wapenvelde.

L.C. 2-7-1912

Heb je op- of aanmerkingen over dit archief-item? Maak dan gebruik van de onderstaande envelop!

*Vermeld altijd de titel van het archief-item in het onderwerp of het bericht.

Stuur dit naar iemand