Archief Hearewei |
Hearewei 39

Fraaie boerenhuizinge Hearewei 39 Tzummarum.

Fam. Goeman Borgesius en voordien A.M.Fagel,Marijke Miessen, de Boer, Auke Swart, Deinema, G.Jensma, G.de Lange.
Nog eerder woonde hier Watze Rinses Brems, geboren in Ferwerd 27-2-1833, was getrouwd met Petronella Geertruida Wierenga, geboren 6-3-1869.
Via overleveringen hoorde ik, dat de weduwe Brems de boerkerij nog een poosje heeft voortgezet met behulp van van de boereknecht Rooie Tsjisse genaamd.
Het zegje van de boerin was: Als het hooi verrot, groeit de kool.
Op 6-3-1916 is ze naar Franeker verhuisd.

Waarnemend notaris mr.H.E.Mulder te Franeker, Voorstraat 41, zal in samenwerking met notaris D.M.Knol te Beetsterzwaag, dinsdag 25 april provisioneelen op dinsdag 9 mei a.s.finaal, telkens des avonds om 7 uur in Cafe-restaurant Het Wapen van Barradeel te Tzummarum publiek ten verkoop aanbieden: t.v.v. mevrouw A.J.Bieruma Oosting.
De in goede staat van onderhoud verkerende boerenhuizinge met fraai (oud) woongedeelte, schuren, erf, tuin en boomgaard, kadastraal groot 7290 m2 (aan de argrarische bestemming onttrokken).
Beknopte indeling woongedeelte: grote woonkamer, keuken, grote kelder, 3 slaapkamers, w.c. en douchcel.
Vrij te aanvaarden: 1 Juli of eerder in nader overleg.
Bezichtiging op de verkoopdagen van 4-6 uur smiddags.
Deze boerderij had vroeger stemrecht, maar verder geen naam.
l.c. 22 april 1972.

Volgens kadasterkaart was in 1832 Douairière Baronnesse Reinhart van Lynden.
Woonplaats Beetsterzwaag toen eigenaar van deze boerderij.

Heb je op- of aanmerkingen over dit archief-item? Maak dan gebruik van de onderstaande envelop!

*Vermeld altijd de titel van het archief-item in het onderwerp of het bericht.

Stuur dit naar iemand