Archief Hearewei |
Vossebosch

“Vossebosch” of “ Sytsama” Plaats.

Deze naam is afgeleid van de heer Vos die in 1728 eigenaar was van deze stemgerechtigde plaats.
Volgens een overlevering heeft hier ooit een boer Wijtema gewoond ,die een vossefarm had.
Aan dit laatste wordt niet veel waarde gehecht.

De Notaris G.D.Boswijk te Sexbierum zal op donderdag 2 Dec. 1920 s,avonds 6 uur bij Miedema te Tzummarum, provisioneel verkoopen:
Drie woningen met schuur en stalling, stookhut en hokken en voorgelegen bouwgrond het “Vossebosch” genaamd, groot 49.45 A, in huur bij H.v.d.Burg, W.Waardenburg en G.Groeneveld.
Te veilen in 2 perceelen.
arch. l.c.

Heb je op- of aanmerkingen over dit archief-item? Maak dan gebruik van de onderstaande envelop!

*Vermeld altijd de titel van het archief-item in het onderwerp of het bericht.

Stuur dit naar iemand