Archief Hearewei |
Fleismarkt

Dit heette vroeger de Fleismarkt.

In Atlas van Schotanus ca 1720, staat hier een molen aangegeven (korenmolen).
De Atlas van Eekhoff ca. 1850 maakt hier geen melding meer van.

7 Mei 1940.
Vandaag heeft Tzummarum op luisterijke wijze feest gevierd ter ere van het zeventigjarig huwelijk van het echtpaar G.Scheffer.
Reeds des morgens viel op te merken dat er iets bijzonders aan de hand was.
Verschillende ingezetenden hadden de vlag uitgestoken, terwijl ook van den toren de driekleur wapperde.
Het was den gehele dag een komen en gaan bij de woning van de oudjes op de “Vleeschmarkt”
Boven de deur was door de buren een eerepoort aangebracht.
Ook in het woonvertrek waren versieringen aangebracht, terwijl een groote mand met bloemen op tafel stond, een geschenk van den heer B.Anema, burgemeester van Barradeel, die met mevr.Anema, persoonlijk van hun belangstelling deden blijken.
Onder de verdere geschenken bevond zich ook een gift van H.M.de Koningin.
Des avonds heeft het paar met zijn familie per auto een rondtocht door het dorp gemaakt, voorop gegaan door de beide plaatselijke muziekcorpsen.
Hiervoor bestond een enorme belangstelling uit de geheele omgeving.
Tot laat in den avond bleef de feeststemming er in.
Tzummarum heeft dezen dag op waardige wijze met “Pake Gooitzen en Beppe Tiete” meegeleefd.
l.c.8 mei 1940.

Heb je op- of aanmerkingen over dit archief-item? Maak dan gebruik van de onderstaande envelop!

*Vermeld altijd de titel van het archief-item in het onderwerp of het bericht.

Stuur dit naar iemand