Archief Hearewei |
Hearewei 56 Stedda (’t Swarthûs)

Deze vroegere stemplaats heeft verschillende namen , Swarthuis-Fopma, dit zijn de namen van vroegere eigenaars. De werkelijke naam is “Stedda”.

In 1698 vermeld als Stedda en pas sinds de 19e eeuw ’t Swarthuis genoemd.
1640 eigenaar Tjerck van Heerma, houtvester (toen dus adellijk eigendom maar geen state), Sake Gerrits gebruiker.
1698 eigenaren Gerben Anes voor 1/4, Jelle Tjeerds uit naam van zijn vrouw Bottje Anes voor 1/4, Claes Gerrits uit naam van zijn vrouw Froukjen Anes voor 1/4, Wopke Anes uit naam van zijn vrouw voor 1/4, gebruiker voor ’t geheel.
1700 eigenaren Aene Riemers erven, gebruiker Wopke Anes, oppervlakte 76 pondemaat (27.42.00 ha), floreen 29-21-0.
1728 eigenaren Gerben Anes voor 1/4, Wopke Anes uit naam van zijn dochter voor 1/4, Ytte Wopkes uit naam van zijn vrouw voor 1/4 en gebruiker voor ’t geheel, Bottje Anes weduwe Jelle Tjeerds voor 1/4
1832 Willem Johannes Swart, landbouwer te Tzummarum

Bron: Jan Leemburg.

Belangrijk Boerenboelgoed te Tzummarum.
Notaris R.de Groot, te Sexbierum, zal op Donderdag 26 november 1970, des morgens om 9.30. precies, ten huize en ten verzoeke van de heer Jelle Bleeker te Tzummarum, Hearewei nummer 56, bij boelgoed contant verkopen:
A. Levende have, als 40 melke –kalve en guste koeien en rieren: 6 kalve hokkelingen; 13 kalveren, waaronder 1 stierkalf.
B. Hooi, Kuil, Stro en Mest.
C. Boerenreeuw en Gereedschappen, als trekker Ford Dexta 32 pk; 10 luchtbandwagens; 3 holle kruiwagens; 17 nylon hangriemen; 1 aardappelsorteermaschine; 1 platte kruiwagen; 1 aardappelventilator; 1 bintladder; 1 werkbank met bankschroef en klein materiaal; 1 kunstmestpendelstrooier ; 1-2 schaars wentelploeg; 1 5 schaars stoppelploeg; 1 aanaardraam met messen en ploegjes; 1 cultivator met verkruimelaar; 1 melkmaschine met 3 apparaten””Alva-Laval”; 1 melkmaschinewagen voor 30 koeien; 2 giertanken op onderstel; 1 acrobaar; 1 Hanomag landbouwtractor 28 pk.met maaibalk; 1 David Brown tractor 40 p.k. diesel; 1 Grimme aardappelrooier; 1 Jones hooipers; 1 grasoplader; 1 hekkelapparaat; 1 greppelfrees; een partij aardappelzakken; plm. 500 aardappelbakken; klein boerengereedschap. Bezichtiging: de bezichtiging zal kunnen geschieden op dinsdag 24 november 1970, ‘s,morgens van 9-12 uur en op de boelgoedsdag van 7-930.

Recreatiewoning met grote loods te Tzummarum.
Notaris R.de Groot te Sexbierum zal op Donderdag 13 April 1972 ’s avonds half acht in café “Het Wapen van Barradeel” te Tzummarum, provisioneel publiek verkopen t.v.v. de heer J.Bleeker:
De voormalige gardeniershuizinge met veestalling en nog nieuwe loods, aan de Hearewei no. 56 te Tzummarum, groot 44.30 are.
Aanvaarding: direct in eigen gebruik.
Betaling: uiterlijk 26 Mei 1972.
Bezichtiging: op 1 en 8 April a.s.van 14.00-18.00 en op de verkoopdag van 17.00-19.00 uur.
N.B. Behalve voor recreatiedoeleinden is het pand, mede door de nog nieuwe loods van plm.300 m2, voor meerdere doeleinden (geen landbouwbedrijf zijnde ) geschikt.
Breder omschreven bij biljetten verkrijgbaar ter notariskantore, bij oproeper A.de Vries te Franeker, Spaarbankstraat no.36 en in het gemelde café.
l.c. 25 maart 1972.

Heb je op- of aanmerkingen over dit archief-item? Maak dan gebruik van de onderstaande envelop!

*Vermeld altijd de titel van het archief-item in het onderwerp of het bericht.

Stuur dit naar iemand