Archief Evert Sijbesmastrjitte |
Jeugd Evert. Sybesmastrjitte 9-9-1999

Jeugd Evert. Sybesmastrjitte 9-9-1999.

Staand,v.l.n.r: Johan en Ronald van Vliet, Taede en Albert de Vries.
Zittend, v.l.n.r: Hendrika Jepma, Leonynke Veenstra, Janette van Vliet, Loes Strikwerda, Rina de Vries, Hendrika de Vries, Simon de Vries, Rinse en Ate Terpstra en IJme Sijbesma.
Op kniën, v.l.n.r: Savanah Terpstra, Wendela Pietersma en IJsbrand Jepma.

Bewoners van de E.Sijbesmastrjitte op 9-9-99. 1a Christiaan de Rijke
1b Auke en Tine Hoekstra
1 Annie Keuning – Zoutsma
3 Theo de vries en Marjan de Jong en dochter Rina van 1 jaar
5 Tjalling van Steinvoorn
7 niemand (sinds de verhuizing van Germ en coba sijbesma)
9 Hessel en Betsy Strijker
11 Richard Strikwerda en Jolanda Boutsma
13 Onno en Patchoula Pietersma en dochter Wendela van 4 jaar.
15 Jan en Jannie Nijboer
17 Klaas Postma
19 Arjen en Jannie en dochter Richtje van Steinvoorn
21 Jelle Draaisma
23 Willem en Sadinem van Krimpen
25 Jetty Klaver met dochter Petra(22)
27 Dirk en Liesbeth Telenga
2 mevr. Ted Bleeker
2a Teatse en Anneke de Vries en dochter Henderika (22 jaar).
4 Hielke en Jannie Klijnsma
6 Jan Haakma en Ellen Jensma
7 Bertus en Jolanda Jepma en kinderen: Henderika (10) en lJsbrand (6)
10 Detje Donker met Arja (18), Boudetta (16) en Leonynke (10).
12 Piet en Klaasje van Vliet met Ronald (20) Johan (18) en Jannette(17).
14 Rintje en Siepie de Vries met Teade (22) Albert(l5) en Simon (13).
16 Fam. Talsma
18 Dieuwert Mosselman
20 Gerrit en Sjoukje Terpstra
22 Peter en Titia Zuidema
24 Rinse en Richtje Kamstra
26 Klaske Meijer
28 Jan en Alie Swart
30 Hillie Peterzon met Ate (12) Rinze (10) en Savanah (7) 32 Ronald Stolp
34 Johannes en Fetje Hibma met zoon Jelle
36 Lieuwe en Jantje van der Veen
38 Klaas Sijbesma met zoon Yme (10)
40 Harmke Kuiken met dochter Grietje
42 Wayne en Evie Cuttres
44 Paulus en Yvonne Strikwerda met dochter Loes (21)

Diegenen die het langst in onze straat hebben gewoond zijn:

dhr. Klaas Postma (op nr 17).
fam. W.van Krimpen (op nr. 23).
en fam. D.Telenga (opm 27).
Als eerste bewoners van deze nieuwe huizen sinds 1957.
De huizen op de noordkant werden gebouwd in 1958.

Heb je op- of aanmerkingen over dit archief-item? Maak dan gebruik van de onderstaande envelop!

*Vermeld altijd de titel van het archief-item in het onderwerp of het bericht.

Stuur dit naar iemand