Archief de Kamp |
De Kamp noodwoningen jaren 20

Gemeenteraad 5-10-1920.
Besloten door de Gemeenteraad van Barradeel het oprichten van een dubbele noodwoning in Tzummarum.

Gemeente begroting 19-11-1938.
De heer Wiersma achtte zoo langzamerhand den tijd gekomen om de noodwoningen op te ruimen, vooral nu er plannen zijn voor nieuwbouw.
De voorzitter deelde mede, dat een en ander de aandacht heeft van het college van B.& W., doch dat het moeilijk is binnen afzienbare tijd tot een oplossing te komen.
Wat de noodwoningen betreft deelde hij mede, dat het hier ruime woningen betreft, geschikt voor groote gezinnen.
Het zal niet gemakkelijk gaan deze groote gezinnen elders onder dak te brengen.

Deze noodwoningen stonden destijds op de Kamp.

Heb je op- of aanmerkingen over dit archief-item? Maak dan gebruik van de onderstaande envelop!

*Vermeld altijd de titel van het archief-item in het onderwerp of het bericht.

Stuur dit naar iemand