Archief Cecilia Benninghastrjitte |
Jeugd 9-9-1999 Cecilia Benninghastrjitte

foto: Bastiaan Klootwijk. Op de foto 9-9-1999
Achterste rij, van links naar rechts: Ilona v.d.Akker (nr. 13), Meine Eekerk (nr 5), Wietske Dijkstra (nr. 13), Tjitske Hogerhuis (nr 21), Jacqueline W. v.d.Akker (nr. 13), Michael Mudlack (nr. 23), Klaas-Horst Mudlack (nr. 23).
Voorste rij: Tiede J.Draijer (nr. 39), Ilse B. Draijer (nr. 39), Marco van de Heide (nr. 17), Mascha l.v.d.Veer (nr 19), Inge de Boer (nr. 14), Erwin S.de Boer (nr. 14), Erwin S. de Boer (nr. 14), Sacha Meier (nr.25), Danny Mudlack (nr. 23), Manuela Mudlack (nr. 23).
Op de foto ontbreken: Gideon van der Hak (nr. 3), Robby van der Hak (nr. 3), Samantha van der Hak (nr. 3), Luitzen de Vries (nr. 5), Wietze Zuidema(nr. 7), Geesje E.Reitsma (nr. 9).

In de C.Benninghastrjitte wonen er in totaal 58 bewoners verdeeld over 28 woningen.
De straatnaam is ontleend aan een non van het vroegere klooster Bethanië.
Voor 1969 bestond de C.Benninghastrjitte nog niet.
De toenmalige grond bestond uit weiland en akkerbouw.
Waar nu bestrating is, lag vroeger een sloot.

Een van de toenmalige gebruikers van het weiland was dhr. W.Hogerhuis.
Deze liet zijn paard daar grazen.
Het edele dier werd destijds regelmatig gevoerd door de zoon van W.Hogerhuis.
Deze zoon, J.Hogerhuis (Jetze) woont nu, jaren later, op dit bewuste stuk land samen met zijn gezin.

In 1969 is timmerman “Wetterouw” uit Tzummarum begonnen met de bouw van de eerste woningen die in augustus van dat jaar zijn opgeleverd.
Deze eerste woningen waren de nrs. 21 t/m 39, waarbij nr. 39 als allereerste werd bewoond.
De huur die werd betaald bedroeg f. 119,50.
Vandaag de dag wordt er f . 557,40 neergeteld.
Vanuit deze eerste woningen genoot men uitzicht tot aan de stad Franeker toe.
De huizen werden gehuurd van de gemeente Banadeel.
De nrs. 31 en 37 worden al 30 jaar door dezelfde families bewoond.

In de huidige planning van de gemeente i.s.m. de Woningstichting ligt besloten dat nr. 35 zal worden gesloopt. Hierdoor ontstaan er 2 twee onder een kap woningen.
Dit blijven huurwoningen.
In 1998 zijn de nrs. 2l tJm29 te koop aangeboden.
Alleen de nrs. 2l en 29 werden verkocht.

De huizenblokken nrs. 1t/m 19 zijn gebouwd in ± 1971.
Ook deze woningen genoten wij uitzicht totdat in 1976 als eerste vrije sectorwoning nr. 2 tegenover de huurwoningen is gebouwd.
Aangezien de verkoop van meerdere vrije sectorwoningen niet wou vlotten, heeft de gemeente Barradeel besloten om hier huurwoningen te plaatsen.
Dit zijn nrs. 4 t/m 12.
Deze laatst genoemde woningen zijn in beheer van de Stichting NW Friesland uit Sint Annaparochie.
In 1996 zijn de woningen nrs. 1t/m 19 te koop aangeboden aan de huurders,hiervan zijner inmiddels 7 verkocht.
De nrs. 3,7 en 11 worden nog verhuurd.
Mochten deze woningen leeg komen te staan, dan zullen ook deze te koop worden aangeboden.
In de jaren ’78/’79 zijn de laatste twee woningen van deze straat gebouwd.
Dit zijn de nrs. 14 en 16.
Het betreft hier twee onder één kap woningen.

In het algemeen gezien is door de jaren heen een grote doorstroom van bewoners in de Cecilia Benninghastrjitte geweest.
Hierdoor zijn de bewoners van de straat erg op zichzelf gericht.
Door de verkoop van de huurwoningen hopen de huidige bewoners op meer saamhorigheid onder de mensen in de straat.

Heb je op- of aanmerkingen over dit archief-item? Maak dan gebruik van de onderstaande envelop!

*Vermeld altijd de titel van het archief-item in het onderwerp of het bericht.

Stuur dit naar iemand