Archief Buorren |
Buorren sportplein De Treffer

Sportplein: ontmoetingsplek

De ontwikkeling van het plein is een initiatief van Vereniging Dorpsbelang Tzummarum-Firdgum.
Het hart van het dorp biedt vanaf dit voorjaar een plek waar jong en oud samen kan komen om te sporten, te spelen en te ontmoeten. Kaatsen, voetbal, volleybal, jeu de boules, tafeltennis of met de kinderen van de glijbaan: het kan allemaal.
Een informatiekast, afvalbakken en robuuste bankjes en natuurlijk de beplanting kleden het plein aan.
Dit project komt tot stand met de steun van Wonen Noordwest Friesland, Gemeente Franekeradeel, Provincie Fryslân en Stichting Fonds Nij Bethanië.

Foto: W.L.

Heb je op- of aanmerkingen over dit archief-item? Maak dan gebruik van de onderstaande envelop!

*Vermeld altijd de titel van het archief-item in het onderwerp of het bericht.

Stuur dit naar iemand