Archief Buorren |
Jeugd Buorren 9-9-1999

Op de foto: jeugd en bewoners 9-9-1999.

staand v.l.n.r. Anke Mollema 11 jaar, IJje Roel Teertstra 10 jaar, Wim 11 jaar, Hetty Werkman 10 jaar, Michel de Hoop 10 jaar.
zittend 1ste rij v.l.n.r. Douwe Teertstra 5 jaar, Tjalle Stork 3 jaar, voor hen staand: Ruurd Stork 1 jaar, Afke 7 jaar met Alie-Jitske Teertstra, 2 jaar.
zittend 2de rij v.l.n.r. Ricardo de Hoop 4 jaar, Tsjeard 17 jaar met broertje Eise-Jan Mollema, 7 maanden.
Kinderen die niet op de foto staan: Brigitte de Hoop 11 jaar, Monique Kuiken, 19 jaar en Gert-Jan Kuiken 17jaar.

Wie woont waar:
2a Loodsen TDG
2b woonhuis/kantoor TDG Logistics
2 Jan en Sijtske Mollema-Marssum, Tsjeard, Anke en Eise-Jan
4 Willem Spoelhof
6 MarkMiedema
8 Siet Santema-Swart
10 Jan en Loes Kuiken-Haije, Monique, Gert-Jan en Wim
14 Kees en Willy Adema-Kerlien
16 Hans en Geiske Fongers-Jellema
l8 Jan en Atsje Hiemstra-Sijtsma
22 Henk en Margriet v.Voorst-Meester
24 Erwin Reins en Marije Oosterhuis
26a Atze Hempenius en Ettsje Talsma
26 Otto de Bruin en Willy Werkman, Hetty
28 Fam. S.Draaisma
32 Dick en Bea Oorburg
34 Hieke Postma-Dijkstra, Durk
36 Siebe Greidanus
Zorgcentrum Nlj Bethanië
11 Arie en Betty Bonnema-Schat
13 Dicky en Annechien Groeneveld-de Vries
15 Sybren en Willemke Althuisius-Schram
17 Elisabeth Jorritsma-Miedema
19121Pieten Hiltje Sinnema-de Haan
23 Wytse van Steinvoorn en Jessica Haarsma
25 Sicco en Inge Teertstra-v.d.Wal, IJe Roel. Afke, Douwe en Alie Jetske.
27 Paul en Christa Hardijzer-Rolf
29 Adrie en Aukje Stork-Deelstra, Tjalle en Ruurd
33 Gereformeerde kerk
35 Wietze en Betty Leistra-Terpstra
37 André Bakker
41 Ype en Geertje de Hoop-Peeringa” Brigitte, Michel en Ricardo
43 Recreatie Centrum Barradeel.
43a Sportaccommodatie

Foto: Bastiaan Klootwijk.

Heb je op- of aanmerkingen over dit archief-item? Maak dan gebruik van de onderstaande envelop!

*Vermeld altijd de titel van het archief-item in het onderwerp of het bericht.

Stuur dit naar iemand