Archief Buorren |
Buorren Geschiedenis melkfabriek

De Coöperatieve Stoomzuivelfabriek te Tzummarum.

Informatie in april 2010 verstrekt door G. H. van der Wal te De Wijk,
kleinzoon van Hessel Hettema die een volle broer was van Johanna Douma-Hettema.

Na de oprichting van de eerste coöperatieve zuivelfabriek in Friesland in Warga in het jaar 1886 kwam met als naam “Coöperatieve Stoomzuivelfabriek” in Tzummarum kort na 1886 de tweede zuivelfabriek in Friesland tot stand.
In 1889 was deze volop in bedrijf, blijkend uit een advertentie in 1891 over de aanbesteding van de levering van 64000 lijnkoeken.
In 1902 werd de fabriek, volop in bedrijf, te koop gezet en ook verkocht.
Een der eerste directeuren, mogelijk zelfs de eerste, was Pieter Douma.
Douma werd geboren op 2-2-1871 te Heidenschap en overleed 13-6-1945 te Amersfoort.
Hij was een zoon van Sjirk Johannes Douma en Fokeltje Pieters Schuurmans.
Douma was getrouwd met Johanna Hettema, geboren 10-7-1870 te Goënga en overleden 3-8-1910 te Amersfoort.
Zij was een dochter van Anne Hettes Hettema uit Goënga, één van de vijftien Friese boeren die op 1 mei 1879 in “De Trije Romers” in Roordahuizum de grondslag legden voor het Friese Rundveestamboek.
Haar moeder was Grietje Pieters van der Wier.
Douma is later hertrouwd met Alie Voorn.
Van dit echtpaar is in het Fries foto-archief bij Tresoar een foto aanwezig onder nr. 19678. Op 6 mei 1898 werd in Tzummarum hun enigste kind: dochter Griet geboren.
In september 1900 werd Douma benoemd tot directeur van de Coöperatieve Stoomzuivelfabriek te Wilp bij Deventer.
Nog weer later verhuisde Douma naar Amersfoort en is hij waarschijnlijk vertegenwoordiger in de zuivelbranche geworden.
Toegevoegd vier foto’s: één van Pieter Douma, één van Johanna Hettema en hun trouwfoto.
Ook een foto van dochter Griet: op vierjarige leeftijd (gemaakt in Deventer, dus na het vertrek naar Wilp).

Heb je op- of aanmerkingen over dit archief-item? Maak dan gebruik van de onderstaande envelop!

*Vermeld altijd de titel van het archief-item in het onderwerp of het bericht.

Stuur dit naar iemand