Archief Lytsebuorren |
Jeugd Lytse Buorren 9-9-1999

Op de foto staan
Sipie Huizinga, Anne Dirk Bakker, Ignarts Bakker, Jildou Kaspers, Sanne Paulusma, Arjen Wiersma.
Wie staan niet op de foto
Johan Albert van Dongen, Elisa van Dongen, Veronica Telenga, Mirjam Wiersma, Frans Jan Smit, Robbert Smit.

Bewoners Lytse Buorren 9-9-1999.

Lytse Buorren 4
Sip (46) en (Feikje 42) Pietersma-Keizer.
Sip is werkzaam in de gevangenis de Marwei in Leeuwarden.
Wij wonen hier alweer zo’n 20 jaar en er is in de loop der tijd veel veranderd.
Voorheen was het hier net de Jordaan alles kon.
Waar wij in wonen was de schilderswoning +werkplaats.
Er waren boeren en een oudijzer handelaar en een confectieatelier in deze straat.
‘s Avonds voordat je in bed ging had je dan nog even een buurpraatje op straat, helaas is dat er niet meer bij.

Lytse Buorren 9a
Ruud van Dongen werkt bij rijkswerf te Den Helder, Jantine van Dongen is docente Huishoudkunde en Gezondheidskunde op het voortgezet onderwijs Piter Jelles te Leeuwarden en het Simon Vestdijk te Harlingen.
Onze kinderen zijn Johan Albert 4 jr. en Elize 2 jr.
Wij wonen hier sinds mei 1996.

Lytse Buorren 11
Ben Wateler (73, geb. te Amsterdam) en Paula Wateler-Scheffener (63 geb. te Epe Gld).
Ben is gepensioneerd postdirecteur, was ooit onder duiker in Finkum (1944).
Sinds 1970 met gezin vaste recreanten in Firdgum en vanaf 1976 burger van Franeker en sinds 1979 van Tzummarum.
Van de drie woningen, die aannemer Boorsma uit Dronrijp had gebouwd (naast het oude rusthuis )betrok de familie (toen nog 5 personen) de middelste.
De sloot achter de percelen was het restant van de opfeart.
We hebben tot op heden plezierig in de Lytse Buorren gewoond en hebben weinig maar wel belangrijke wensen n.l.
1. Dat er spoedig een snelheidsbeperking voor gemotoriseerd verkeer ten behoeve van de hele buurt wordt ingevoerd.
2. Dat het oude rusthuis binnenkort een passende functie zal krijgen en snel opgeknapt zal worden.

Lytse Buorren 13
Fam. Boonstra. Brant 43 jr. en zelfstandig ondernemer en Gespecialiseerd in decoratie schilderwerken.
Tevens verkoop van pyramide’s vanwege hun heilzame werking en zelf genezende werking.
Siety 45 jr. werkzaam in MCL Zuid op de intensieve care als gespec. Verpleegkundige.
Daarnaast een eigen praktijk als natuurgeneeskundige en energetisch therapeut.
Fransjan Smit 16 jr. zit op het Comenius te Leeuwarden in klas 4 VWO.
Hobby is voetbal en computerspelletjes en uitgaan.
Robbert Smit 14 jr. zit eveneens op Comenius klas 2 VBO/MAVO.
Hobby voetbal en computerspelletjes.
Wíj zijn in juli 1999 van uit Leeuwarden hier komen wonen en het bevalt ons uitstekend.
Het huis is in 1980 gebouwd Lytse Buorren 46

De familie Wiersma heeft hier in 1988 een nieuw huis laten bouwen (2 onder een kap, type Jantien, door bouwbedrijf Hiemstra)
Wij wonen hier alweer 12 jr. met veel plezier.
Rutger 4l jr. is automonteur te Franeker.
Zijn hobbys zijn badminton en medewerking verlenen aan het organiseren van diverse aktiviteiten in het dorp.
Hinke Wiersma-Kuipers 44 jr. is partime secretaresse en op dit moment op zoek naar werk.
Haar hobby’s zijn handwerken, een kaartje leggen en tai-bo.
Wij hebben twee kinderen: Mirjam 16 jr. zit in de examenklas van de HAVO, haar hobby’s zijn voetbal en paardrijden.
Arjen 14 jr. zit in de 2e klas van de MAVO, zijn hobby’s zijn badminton, kaatsen en computerspelletjes.

Wie wonen er meer in de Lytse Buorren:
S.Spits,1. D.Draijer-Terpstra, 6. A.Hoekstra, 8. R.Monsma, 10. Sj. en A.Bouma 12. H.Jepma, 20. F. v/d Wal, 22. J. v/d Weg, 28. Sj.Heeringa, 30. H. en G. Telenga, 40. B. en K. Kaspers, 44. W v. Steinvoorn en J. Haarsma, 15. S. en J. de Vries, 15. K. Zijlstra 56. J.G. Monsma,52. J. Stoof, 50. S. en J. Bakker, 5.

Heb je op- of aanmerkingen over dit archief-item? Maak dan gebruik van de onderstaande envelop!

*Vermeld altijd de titel van het archief-item in het onderwerp of het bericht.

Stuur dit naar iemand