Archief Alde Buorren |
Middenstand rond 1920

De middenstand Tzummarum-Firdgum rond 1920.

8 Bakkers;
C.Bandsma–J.Bandsma–J.Tuinhof–H.Oberman–A.Sybrandy–J.de Jong–J.Struiksma–R.de Vries.

3 Slagers:
G. de Boer—R.Postuma—G.Hogerhuis.

3 Schilders:
J.Jouwersma—D.Zijlstra—P.Zijlstra.

2 Smederijen:
M.Keuning—M.de Vries.

5 Timmerman- Aannemers:
D.Kloosterman—Gebr.Kloosterman—H Meijer—J.K.Bonnema—T.Bonnema.

2 Melkhandellaren:
M.Hamersma—C.Groendijk.

19 Kruideniers:
R.Pasma—Sch.Faber—S.Monsma—R. de Beer—D.Zijlstra—Jac. Roorda—L.Postuma—R.Elzinga—B.Spanjer ( Firdgum)— S.de Vries ( Firdgum) A.Westra—T.Kloosterman (snoep)—S.Lautenbach—S.Talsma—M.Marra—B.Lyklema—Gooitsen en Sietske—J.de Jager—Wed. A.Ennema (Zeedyk).

4 Groentehandelaars.
Wed. Kramer (Nienke).– H. Harkema. — Houke-Tjettsje.– P.Tj. Tasma.

4 Schoenmakers.
B.Postuma.– E.Hoekstra. — C.Terpstra. — A.Zijlstra.

4 Turfschippers.
Tj.Hielkema. — T.Taekema. — G.Doorneveld. — S. Keuning.
J.Spoelstra (Beurtschipper)

2 Stoelwinder en vodden en oudijzer.
D.Dijkstra.

2 Kappers.
A.Travaille. — A.Zijlstra.

2 Kleermakers.
R. de Bruin. — S.A. Travaille.

5 Cafe’s.
S.Kastelein. — J.Miedema. — P.de Beer. — J.v.d.Zee. (zeedyk). — Beppe Tiet (zeedyk).

1 Glas en Aardewerk.
W.Tamminga.

3 Vlashandelaren.
R.Pasma. — St.Harkema. — T.Zwart.

4 Klompenhandelaren.
S.Lautenbach. — Jouwersma. — D.Zijlstra. — B.Lyklema.

Brandstofhandel.
G.A.Reitsma.

2 Wagenmakers.
Tuinhof. — W. Louwenaar.

2 Voermansbedrijf.
Ids Monsma. — Jac.Hoogland.

2 Rouwkleding.
Tj Westra.– Wed.J.Hoekstra.

3 Manufacturen.
G.Terpstra. — J.Bonnema. — S.Lautenbach.

4 Vrachtrijders.
A.Travaille. — G.Herrema. — Huisman. — R.Haarsma.

Petroleum was bij de meeste kruideniers te koop.
Coöp Voorschotbank hield vrijdagsavonds zitting in het lokaal van de Openbare School.

Heb je op- of aanmerkingen over dit archief-item? Maak dan gebruik van de onderstaande envelop!

*Vermeld altijd de titel van het archief-item in het onderwerp of het bericht.

Stuur dit naar iemand