Archief Straten wijk Alde Buorren |
6767 Strijd om behoud bunker

KOEHOOL – De bunker van ‘Koehoal’ mag plat.
De gemeente Franekeradeel heeft een sloopvergunning verleend. Het bouwwerk in buurtschap koehool, even ten noorden van Tzummarum is in de oorlog gebouwd door de Duitsers. Het is nu eigendom van Wetterskip Frieslân, dat er van af wil, omdat het dak op instorten zou staan. De bunker op de Sédyk is één van de laatste in het Friese kustgebied en omwonenden vinden dat de bunker moet blijven.

Zij hebben een spandoek op de bunker gehangen: “De verzetsgroep ‘In Vredesnaam ’trekt ten strijde tegen de sloop van de bunker Koehoal. Wie haalt het in zijn hoofd in vredestijd te worden beroofd van deze laatste tastbare herinnering.”

De verzetsgroep: Jan en Ynkie Reitsma, Wietse Leistra en Lieuwe Sjoerd Heeringa.
(Foto Yvonne van den Brink)

Sloop bunker ‘koehool’ aan de zeedijk ten noorden van Tzummarum/Firdgum.
BESLUIT: * Verlenen van de aanlegvergunning i.v.m. grondwerkzaamheden behorende bij de sloop van de bunker t.o. de Sédyk 5 te Tzummarum; * Verlenen van de sloopvergunning voor de sloop van de bunker t.o. de Sédyk 5 te Tzummarum. FR.C. 16-9-2008.

INGEZONDEN STUK.
SLOOP BUNKER
Bewoners van de zeedijk in Tzummarum maken bezwaar tegen het slopen van de bunker bij Tzummarum. De sloopvergunning is verleent aan het waterschap, zonder daarvoor de bevolking te raadplegen. Wij mogen niet vergeten, wat er is gebeurd in 1940/1945. Het is een stukje verleden dat zichtbaar moet blijven, zodat jonge mensen ervan kunnen leren. Het lot van de bunker ligt nu in de handen van het waterschap. En omdat het Wetterskip Frieslân niet aaan geld ontbreekt, is het denken wij, voor het waterschap een kleine moeite om de bunker op te knappen en te behouden voor het nageslacht. Mocht het tot sloop komen, dan vinden wij dat Wetterskip Frieslân zich heel diep moet schamen.

Jan en Ynkie Reitsma.

Heb je op- of aanmerkingen over dit archief-item? Maak dan gebruik van de onderstaande envelop!

*Vermeld altijd de titel van het archief-item in het onderwerp of het bericht.

Stuur dit naar iemand