Archief Buorren |
Rechts is de Ald haven plus minus 1910

“De Ald Haven”

Rechts was hier de Ald Haven, dit was een zijtak van de Minnertsgaastervaart en was een ligplaats voor schepen om te laden of te lossen.
Voordat in 1867-’68 de weg naar Minnertsga doorgetrokken werd, was hier ter plaatse nog geen brug,dit hoefde immers niet, er was toch geen weg.
Om naar Minnertsga te reizen moest men linksaf via een zet over de Minnertsgaastervaart naar de Hearewei.
Toen de weg gereed kwam 1868 is er een brug gekomen en is de lintbebouwing richting Minnertsga tot stand gebracht.
Met de haven was het toen gedaan en kreeg het in de volksmond de naam “Ald Haven”.
De brug is er ook al jaren niet meer.

Heb je op- of aanmerkingen over dit archief-item? Maak dan gebruik van de onderstaande envelop!

*Vermeld altijd de titel van het archief-item in het onderwerp of het bericht.

Stuur dit naar iemand