Zoden steken op de buitendijkse kwelder bij Noarderleech.
(foto: GIA)