Bezig met het splijten van boomstammen voor de dakconstructie.
Foto: W.L.