Een Oud-Fries stalgebouw.
Het Yeb Hettinga Museum en de Rijksuniversiteit Groningen willen een reconstructie maken van een zoden huis uit ongeveer 700 n. Chr.
Uit het vooronderzoek is gebleken dat deze gebouwen veel op de houten huizen uit Drente lijken, maar toch een duidelijk “Fries” karakter hebben.
Voor de reconstructie is gekozen voor een stalgebouw met aanbouw.
Het ontwerp heeft dak dragende zodenwanden, een stalgedeelte met mestgoot en gangpad, een vliering en een centrale haardplaats.