Zodenhuisproject

Momenteel bouwt het Groninger Instituut voor Archeologie, van de Rijksuniversiteit Groningen, de eerste reconstructie van een Oud-Fries zodenhuis.
Het betreft een boerderijgebouw met stal zoals die in ongeveer 700 na Chr. in het terpengebied te vinden moet zijn geweest.
De reconstructie is gebaseerd op nieuw archeologisch onderzoek naar zodenhuizen uit Friesland en Groningen.
Bijzonder aan het experiment is dat de muren van graszoden, die bijna 1 m dik zijn, dakdragend worden.
Archeologen hebben lang aangenomen dat dat niet mogelijk is. Het gebouw meet 4,5 x 15 m binnenwerks en wordt ongeveer 4,5 m hoog

Tekst zodenhuis project afmeting.