17 juni 2011
Op zoek naar sporen bewoning Terp Firdgum.

In navolging van het oppervlakte onderzoek van deze terpen welke in de jaren negentig van de vorige eeuw door Wietse Leistra en Yeb Hettinga is gedaan, is archeoloog Johan Nicolay van de Rijksuniversiteit Groningen nu bezig met een sporenonderzoek naar hoe de bewoning van deze terpen zich heeft ontwikkeld.
Dit onderzoek is gebaseerd om zo weinig mogelijk schade toe te brengen aan deze historische monumenten, dit wordt gedaan door niet meer grote horizontale vlakken te verwijderen zoals in het verleden werd gedaan, maar door een verticale sleuf in de terp te graven, die een prachtige doorsnee van de terp te zien geeft.
Inmiddels is dit gebeurd en is men bezig met een groep vrijwilligers het profiel minutieus in kaart te brengen op zoek naar sporen van bewoning.

foto W.L.