In reconstructies hebben archeologen tot op heden nog maar weinig rekening gehouden met de invloed van lokaal beschikbare bouwmaterialen op het algehele ontwerp van voorhistorische boerderijen.
De historisch bekende kromstijlgebinten uit Schotland bieden een uitstekende parallel voor houtconstructies uit vroegmiddeleeuws Noord-Nederland.
Dit exemplaar in een woonstalhuis bij Killin bezocht ik begin 2012 met collega-terpenonderzoeker Johan Nicolay.
Foto: D. Postma, RUG/GIA.