In de vroege middeleeuwen moet nog hoofdzakelijk met bouwhout uit onbeheerde, natuurlijke bosgebieden gewerkt zijn.
Houtvondsten uit het terpengebied wijzen op een groot aandeel van dunne en ongeschilde palen, die vaak ook sterk gekromd en van weinig duurzame houtsoorten waren.
Dit (aangeplante) bos op Ameland geeft een indruk van het soort bouwhout waar men vroeger in de open, Noord-Nederlandse bossen mee te maken kan hebben gehad.
Foto: D. Postma, R UG/GIA.