Door hoofdzakelijk gebruik te maken van lokaal beschikbare bouwmaterialen was regelmatig ondérhoud weliswaar onontkoombaar, maar kon dit uitgevoerd worden tegen geringe kosten.
Dit vormde ook een uitgangspunt bij de overgeleverde Ijslandse zodenbouwtradicie.
Foto: D. Postma, R UGIGIA.