Foto: links De experimentele reconstructie in Firdgum van een achtste-eeuws zodenhuis (met podium) toen deze bijna voltooid was.
De muren waren na afwerking ongeveer 95 cm dik en geheel uit kwelderzoden opgebouwd.
Foto: D. Postma, R UG/GIA.

Foto: rechts De dikke zodenmuren raakten in het natte najaar van 2013 te veel met hemelwater verzadigd.
De muur verloor daardoor zo veel van zijn sterkte dat hij het dakgewicht in het een beukige voorhuis (werkplaats) niet langer kon dragen.
Foto: D. Postma, R UG/GIA.