Tweeplattegronden van boerderjgebouwen uit de achtste eeuw na Christus, de bovenste van de Drentse zandgronden (type Odoorn C) en de onderste uit het teipengebied (type Leens A).
Op het eerste gezicht lijkende verschillen groot, maar bij nadere bestudering blijkt dat de achterliggende principesen bouwkundigeuitgangspunten dezelfde waren.
Tekeningen: bewerkt naar Waterbolk, RUG/GIA.