foto: W.L. Eerste dakspant geplaatst

Herbouw zodenhuis Firdgum ligt op schema

De herbouw van het vroegmiddeleeuwse zodenhuis te Firdgum is in volle gang.
Gisteren is de eerste dakspant geplaatst, een belangrijk moment.

De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan Zodenhuis 2.0.
Onder goede weersomstandigheden is deze zomer de muur opgebouwd met de hulp van veel vrijwilligers.
De muur is 1,60 meter hoog en is deels gebouwd met zoden van een meter en zelfs anderhalve meter lang, voor een sterk onderling verband.
Daarna is begonnen met de houten kapconstructie.
De dakspanten zijn opgebouwd uit een groot aantal kleinere eikenhouten balken, de zogenaamde cuppils.
In totaal zijn er zeven grote dakspanten gebouwd plus een serie hoekspanten, op een stuk terrein naast het zodenhuis.
Na het plaatsen van de spanten worden de dwarsbalken ("gordingen") geplaatst waarop dunne dakzoden komen te liggen.
Half december moet het werk klaar zijn: het zodenhuis is dan grotendeels af maar wordt nog wel overdekt met zeil voor de winter.
In een latere fase, zomer 2015, komt er roggestro op het dak als een meer permanente waterdichte dakbedekking.
Gisteren werd de eerste grote dakspant geplaatst met een kraan.
Dit was een spannend moment, niet alleen omdat het zodenhuis in één klap de hoogte in schiet, maar ook omdat na maanden werk de zodenmuur en de houten constructie eindelijk weer samen zijn gekomen.
De bouw wordt voor het grootste deel door vrijwilligers uitgevoerd: mensen uit de wijde omgeving van Firdgum.
Het Zodenhuisproject wordt gecoördineerd door het Terpencentrum en financieel ondersteund door Provincie Fryslân en de Rijksuniversiteit Groningen.
Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met het Yeb Hettinga Museum, Noordelijke Hogeschool Leeuwarden en It Fryske Gea.

Bildtse Post 19-11-2014