FIRDGUM - Het deel van het Zodenhuis in Firdgum dat onlangs ingestort is, is inmiddels onderstut met balken en waar nodig beschermd met plastic.

Een aantal bruikbare onderdelen werd uit de restanten gehaald door de vrijwilligers die ook hielpen bij de bouw van het Zodenbuis dat Firdgum afgelopen jaar op de kaart heeft gezet.

Gilles de Langen heeft de rol van aanspreekpunt overgenomen van de ontwerper DaniŽl Postma. Over de oorzaak zijn de meningen verdeeld. Een van de theorieŽn is dat de muur aan de noordkant is verschoven. Andere kenners zeggen dat de zuidmuur de oorzaak is.

Wel is duidelijk dat de muren binnen korte tijd een enorme hoeveelheid water moesten verwerken en dat kunnen de muren niet verdragen. ,,Hier zal met de herbouw rekening gehouden moeten wordenĒ, zegt Dries Bosma van de Yeb Hettinga Skoalle. Vooral het onderste stuk dak vlak boven de muur moet anders worden opgebouwd.

De intentie tot herbouw is zeker aanwezig bij Gilles de langen van de provincie Frysl‚n. Hiervoor is inmiddels een officieel verzoek in de vorm van een nieuw projectplan ingediend, met een begroting. Als daar gehoor aan gegeven wordt, kan het Zodenhuis weer worden herbouwd.

In de zomer van 2013 is het vrijwilligers gelukt om de bouw van het 17 meter lange boerderijgebouw af te ronden. Het was de eerste archeologische reconstructie in Noordwest-Europa, waarbij de zodenmuren het volledige dakgewicht dragen. In bet onbedijkte terpenland maakten de regelmatige overstromingen boomgroei onmogelijk. Als gevolg daarvan was er bijna geen hout beschikbaar voor het bouwen van huizen. Rond 400 na Christus werden in het terpengebied alleen nog maar zodenbuizen gebouwd met dikke muren van gestapelde graszoden.

Het bouwen met zoden wordt vaak met het leven onder erbarmelijke omstandigheden geassocieerd, zoals bij de Drentse plaggenhutten rond 1900. Hoewel we het gebruik van zoden (plaggen) meestal associeren met armoedige veenarbeiders van ongeveer 1900, woonde in de vroege middeleeuwen waarschijnlijk ook de rijke elite in zodenhuizen.

Uit van Wad tot Stad, 17-01-2014

Yeb Hettinga Museum los, herbouw Zodenhuis rond.

Firdgum - In Firdgum is het nieuwe museumseizoen van het Yeb Hettinga Museum geopend.
Geartsje Suierveld-Kramer opende de serie exposities met een serie aquarellen en pentekeningen.
De financiŽn voor de herbouw van het Zodenhuis zijn rond.
DaniŽl Postma die het Zodenhuisproject leidt, heeft een nieuwe tekening voor de herbouw gemaakt.
Daarbij wordt er rekening gehouden met een betere afvoer van regenwater via het dak.
Vorig jaar zakte een deel van het Zodenhuis in, na overmatige regenval.

uit van Wad tot Stad 1-01-04-2014.