Aanblik op het zodenhuis vlak voor de winterstop.
De kapconstructie is al voor een groot deel opgebouwd en steunt volledig op de zodenmuur.
(Foto: GIA)